Με θέμα “Dealing with ED after Radical Prostatectomy. Treating Protocols” (“Διαχείριση της Στυτικής Δυσλειτουργίας μετά από Ριζική Προστατεκτομή. Πρωτόκολλα Θεραπείας”), ο Δρ. Χρήστος Φλιάτουρας είναι ομιλητής στο 25ο Συνέδριο της Ευρωπαϊκής Εταιρείας Σεξουαλικής Ιατρικής #ESSM στο Μπάρι της Ιταλίας.