Στυτική δυσλειτουργία αιτίες

Η στυτική δυσλειτουργία (ΣΔ) αφορά την αδυναμία επίτευξης και διατήρησης της στύσης για ικανοποιητικό χρονικό διάστημα, προκειμένου να ολοκληρωθεί επιτυχώς η σεξουαλική πράξη. Η αδυναμία επίτευξης ικανοποιητικής στύσης και ολοκλήρωσης της σεξουαλικής επαφής μπορεί να συμβεί παροδικά σε αρκετά άτομα, χωρίς ωστόσο αυτό να συνεπάγεται ότι πάσχουν από στυτική δυσλειτουργία. Για να θεωρηθεί ότι κάποιος αντιμετωπίζει πρόβλημα  στύσης, θα πρέπει η δυσκολία που έχει με την στύση του να επιμένει για τουλάχιστον 6 μήνες, χωρις αυτό φυσικά να σημαίνει ότι κάποιος δεν μπορεί να αναζητήσει βοήθεια και πολύ νωρίτερα. Η στυτική δυσλειτουργία κρύβει από πίσω της διάφορες αιτίες, πολλές εκ των οποίων σχετίζονται με ορισμένα γεγονότα της ζωής. Τα γεγονότα της ζωής μπορούν να συμβάλουν σημαντικά στην εκδήλωση προβλημάτων στύσης ή άλλων σεξουαλικών δυσκολιών με διάφορους τρόπους.

Η στυτική δυσλειτουργία οφείλει κατά βάση την εμφάνισή της σε αιτίες, όπως η προχωρημένη ηλικία, το κάπνισμα, ο διαβήτης, η λήψη ορισμένων τύπων φαρμάκων, οι καρδιαγγειακές παθήσεις και η υψηλή αρτηριακή πίεση. Ωστόσο, σημαντικό ρόλο στην εκδήλωση σεξουαλικών δυσλειτουργιών συμπεριλαμβανομένης της στυτικής δυσλειτουργίας διαδραματίζει η διατάραξη της ψυχικής υγείας. Όταν τα άτομα αισθάνονται άγχος ή κατάθλιψη, η στύση και η σεξουαλική τους υγεία επιβαρύνονται σημαντικά. Ενώ μπορεί να μην υφίσταται άμεση συσχέτιση μεταξύ των στρεσογόνων γεγονότων της ζωής και της στυτικής δυσλειτουργίας, τα γεγονότα αυτά μπορεί να συμβάλλουν έμμεσα στην εμφάνιση προβλημάτων στύσης ή άλλων σεξουαλικών δυσλειτουργιών.

 

Στυτική δυσλειτουργία και ψυχολογικές ή συναισθηματικές αιτίες

Σημαντικά γεγονότα της ζωής, όπως η απώλεια μιας δουλειάς ή οι οικονομικές δυσκολίες, αποτελούν πηγή έντονου άγχους και ανησυχίας για την καθημερινότητα. Τέτοιου είδους ανησυχίες μπορεί να οδηγήσουν σε αυξημένα επίπεδα άγχους, τα οποία με τη σειρά τους επηρεάζουν τη σεξουαλική επίδοση. Όταν οι σκέψεις ενός ατόμου καταβάλλονται από προβλήματα κι ανησυχίες, ιδίως βιοποριστικής φύσης, μπορεί να καταστεί πιο δύσκολη η αφοσίωση στη σεξουαλική επαφή. Αυτοί οι προβληματισμοί, αν και δεν σχετίζονται με το σεξ, είναι πολύ πιθανό να ανέρχονται στο μυαλό του ατόμου κατά τη διάρκεια μιας σεξουαλικής εμπειρίας και να επηρεάσουν αρνητικά την απόδοσή του ή τη συνολική σεξουαλική ικανοποίηση.

Αντίστοιχα, όταν ένα άτομο φέρει μεγάλο μερίδιο ευθύνης για ορισμένα γεγονότα της ζωής, όπως η φροντίδα ενός μωρού, η ανάληψη σημαντικών ευθυνών στη δουλειά ή η λήψη μιας μεγάλης οικονομικής απόφασης, βιώνει εντονότερα τα συναισθήματα άγχους και πίεσης. Τα συναισθήματα αυτά επιδρούν καταλυτικά στη σεξουαλική επίδοση κι ευχαρίστηση. Παράλληλα, τα γεγονότα της ζωής που προκαλούν σημαντική συναισθηματική δυσφορία μπορούν να συμβάλουν στην ανάπτυξη διαταραχών της διάθεσης, συμπεριλαμβανομένης της κατάθλιψης. Η κατάθλιψη μπορεί να μειώσει το σεξουαλικό ενδιαφέρον, την ευχαρίστηση και τη συνολική σεξουαλική λειτουργία. Συνεπώς, όλα αυτά τα συναισθηματικά φορτία μπορούν να επηρεάσουν τη σεξουαλική επιθυμία, τη διέγερση και την απόδοση, με πιθανό αποτέλεσμα την εκδήλωση στυτικής δυσλειτουργίας ή άλλων διαταραχών.

 

Εμφάνιση στυτικής δυσλειτουργίας εξαιτίας προβλημάτων στα πλαίσια της σχέσης με τον/την ερωτικό σύντροφο

Η στυτική δυσλειτουργία μπορεί να έχει ψυχογενείς αιτίες ως προς την εμφάνισή της, οι οποίες ενδεχομένως αφορούν τα προβλήματα στα πλαίσια της σχέσης με τον/την ερωτικό σύντροφο. Ορισμένα γεγονότα, όπως η απιστία, η διακοπή της επικοινωνίας ή η συναισθηματική απόσταση, μπορούν να δημιουργήσουν συγκρούσεις στη σχέση. Αυτές οι συγκρούσεις μπορεί να οδηγήσουν σε μειωμένη σεξουαλική ικανοποίηση, διαφορές ως προς τις σεξουαλικές επιθυμίες και δυσκολίες επίτευξης οικειότητας. Εάν υπάρχουν εντάσεις ή ανεπίλυτες συγκρούσεις μεταξύ του ζευγαριού, αυτό ασκεί αρνητικές επιρροές και στη σεξουαλική σύνδεση κι επικοινωνία, οδηγώντας σε σεξουαλικές δυσκολίες.

Πρόσθετες στρεσογόνες καταστάσεις στα πλαίσια μιας σχέσης, όπως η δυσκολία απόκτησης ενός παιδιού, η διάγνωση του ενός από τους δύο συντρόφους με κάποια σοβαρή ασθένεια, ο φόβος, η ανησυχία και άλλα ζητήματα που αφορούν την υγεία μπορεί να επιβαρύνουν το ζευγάρι, να προκαλέσουν άγχος και σεξουαλικά προβλήματα, όπως η στυτική δυσλειτουργία. Παράλληλα, καταστάσεις όπως το διαζύγιο, ο χωρισμός ή ο θάνατος του/της συντρόφου μπορεί να διαταράξει τη σεξουαλική λειτουργία και απόδοση κάποιου. Η θλίψη, η μοναξιά και η προσαρμογή σε μια νέα κατάσταση σχέσης μπορούν να επηρεάσουν τη σεξουαλική ζωή. Τέλος, τα γεγονότα της ζωής που περιλαμβάνουν τραύματα ή αρνητικές σεξουαλικές εμπειρίες μπορεί να οδηγήσουν σε συναισθήματα ντροπής, ενοχής ή στιγματισμού γύρω από τη σεξουαλικότητα. Αυτά τα συναισθήματα μπορεί να επηρεάσουν τη σεξουαλική επιθυμία και τη σεξουαλική λειτουργία.

Η κατανόηση της περίπλοκης αλληλεπίδρασης μεταξύ γεγονότων της ζωής και σεξουαλικών δυσκολιών είναι απαραίτητη για την αντιμετώπιση και τη διαχείριση αυτών των προκλήσεων. Η στυτική δυσλειτουργία μπορεί σε πολλές περιπτώσεις να οφείλεται σε ψυχογενείς αιτίες, συνεπώς η αναζήτηση της κατάλληλης υποστήριξης μπορεί να αποβεί εξαιρετικά χρήσιμη. Η ανοιχτή επικοινωνία, τόσο με τους συντρόφους όσο και με τους παρόχους υγειονομικής περίθαλψης, είναι ζωτικής σημασίας για την αντιμετώπιση σεξουαλικών ανησυχιών που σχετίζονται με γεγονότα της ζωής και την προώθηση μιας πιο υγιούς σεξουαλικής εμπειρίας. Ο εξειδικευμένος Ανδρολόγος στην Αθήνα Δρ. Χρήστος Φλιάτουρας, μπορεί να προτείνει στους ασθενείς με στυτική δυσλειτουργία τις κατάλληλες μεθόδους αντιμετώπισης, προκειμένου να ξεπεράσουν αυτές τις δυσκολίες και να απολαύσουν ξανά τη σεξουαλική τους ζωή!